Meteorologische dienst Zierikzee

kop historie

De meteorologische dienst te Zierikzee begon haar werkzaamheden in februari 1960. Afgezien van korte tijd in de aanloopperiode heeft de bezetting steeds bestaan uit twee forecasters en vier assistenten.

De hoofdtaak van de meteorologische dienst bestond uit het opstellen en bekendmaken van weersverwachtingen op werkdagen. Naast verwachtingen gaf men ook waarschuwingen uit. Dit geschiedde zodra bleek dat de weersontwikkeling zodanig was dat hoge waterstanden konden optreden of dat de windkracht 7 Bft of meer werd verwacht.

HISTOS
Met de voorbereiding van de bouw van de stormvloedkering onderging ook de meteorologische dienst in Zierikzee een forse uitbouw tot 5 meteorologen en 7 assistenten. Men kreeg plotmachines, tekstverwerkers en een veel snellere verbinding met De Bilt. De losse telemetrie in de Delta werd omgebouwd tot het HISTOS-meetnet (Hydromet. Informatie Systeem Oosterschelde). Men kreeg een snelle verbinding met Hoek van Holland waar het CIC (Controle- en Informatie Centrum) een net van automatische weer-, peil- en golfmeetstations op de Noordzee beheert.

Later werd door Rijkswaterstaat Directie Zeeland een uitgebreid meetnet ingericht in de Zeeuwse wateren. Tot aan de opening van de stormvloedkering op 4 oktober 1986 werkte de dienst op volle toeren, later was men nog betrokken bij de bouw van de compartimenteringsdammen in de Oosterschelde. Ook werd gestart met een telefonisch weerbericht voor het Deltagebied, waarmee overduidelijk een gat in de markt werd aangeboord.

Opgeheven
In 1988 bij het beeindigen van de Deltawerkend werd de dienst opgeheven. Aangezien er ook in het Rotterdamse havengebied grote behoefte bestond aan meteorologische informatie werd besloten een Hydro Meteo Centrum Rijnmond (HMCR) in te richten in Hoek van Holland. De werkzaamheden begonnen hier in de loop van 1989. Inmiddels was de dienst in Zierikzee overgeplaatst naar Middelburg. De Directie Zeeland van RWS wilde meteorologen op de werkvloer die samen met de hydraulici van het Hydro Meteo Centrum Zeeland (HMCZ) verwachtingen voor het Deltagebied op zouden stellen en die een belangrijke rol moesten vervullen bij een eventuele sluiting van de stormvloedkering. Er kwamen in Middelburg 5 formatieplaatsen voor meteorologen.

In 1994 moest het KNMI bezuinigen. Besloten werd de vestiging in Vlissingen te sluiten en de Middelburgse meteorologen over te plaatsen naar het HMCR in Hoek van Holland. Dit laatste stuitte op groot verzet bij RWS. Uiteindelijk werd besloten dat 3 formatieplaatsen in Middelburg gehandhaafd zouden blijven.

In de loop van 2001 is i.v.m. een concentratie van weerdiensten in De Bilt de vestiging in Middelburg gesloten. Ook de dienst in Hoek van Holland wordt opgeheven. De berichtgeving voor de Delta zal dan vanuit de weerkamer in De Bilt plaatsvinden.