Districtsindeling

De kustwateren van Nederland zijn ingedeeld in vijf districten:
– Vlissingen
– Hoek van Holland
– IJmuiden
– Texel
– Rottem

De ruime binnenwateren zijn ook ingedeeld in vijf districten:
– Zierikzee
– Marken
– IJsselmeer
– Harlingen
– Delfzijl.

Op de plaatjes: de actuele situatie. Groen is geen waarschuwing, geel is een windwaarschuwing. Bekijk de preciese gegevens via de site van het KNMI.

Historie
Nederland begon in 1864 als één van de eerste landen in de wereld met wind- en stormwaarschuwingen. Er was toen slechts één district: de hele Nederlandse kust.In het begin van de vorige eeuw was de meteorolgie zover gevorderd dat men tot het inzicht kwam dat een storm niet altijd boven de hele kust woedde.

Nauwkeuriger waarschuwen werd mogelijk en met ingang van 1912 of 1913 werd de kust daarom opgedeeld in twee districten: ten noorden en ten zuiden van IJmuiden. Rond 1937 werden dat drie districten: Noord (Den Helder-Borkum), Midden (Hoek van Holland-Den Helder) en Zuid (Hoek van Holland-Belgische grens).

Ook werd toen gestart met een speciaal weerbericht voor de scheepvaart in de Nederlandse kustwateren, tot 30 mijl uit de kust. In 1972 vond de laatste wijziging plaats, toen de huidige indeling werd ingevoerd in zes districten: Vlissingen, Hoek van Holland, IJmuiden, Texel, Rottum en IJsselmeer. Per april 2002 is het aantal districten uitgebreid om een betere verwachting te kunnen geven. Zierikzee hoorde eerst bij het district Vlissingen, maar aangezien het op volle zee soms harder waait dan op de Oosterschelde, voldeed die indeling niet. Sinds 2002 zijn er tien districten.