Aanpassingen waarschuwingen op KNMI-site

Het KNMI heeft zijn waarschuwingen aangepast. De Waddeneilanden, Waddenzee en het IJsselmeergebied zijn voortaan aparte regio’s. Volgens de weerdienst bleek de verdeling per provincie soms niet goed te werken, en daarom zijn in drie gebieden de regio’s verkleind.

Ook zijn de kustwaarschuwingen aangescherpt, zodat ze naast de beroepsvaart ook beter bruikbaar zijn voor de recreatievaart.

>> Meer info op site KNMI.