Draaiboek dijkbewaking uit de kast bij het Waterschap Scheldestromen

Waterschap Scheldestromen bereidt zich voor op de storm Ciara. Volgens de laatste verwachtingen stijgt de waterstand bij Vlissingen op maandagmiddag tot 3,71 meter boven NAP. Als de verwachting gehandhaaft blijft, gaan controleurs naar de dijken om eventuele schade te bekijken.

Het draaiboek dijkbewaking bestaat uit twee fases. Bij fase 1 (waterstand tot 3,70 meter boven NAP) worden dijken nog niet daadwerkelijk bewaakt, staat te lezen op de website van het waterschap. Wel bereidt men zich voor om fase 2 ‘uit te roepen’. Dan gaan controleurs daadwerkelijk bij de dijken kijken. 

Op maandagmorgen 10 februari besluit het waterschap of fase 2 geldt.