Genootschap daagt jongeren uit over klimaat

Het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen roept jongeren op om mee te denken hoe Zeeland klimaatbestendiger en energiezuiniger kan worden. Het beste idee wordt echt uitgevoerd.

De Young Energy Society Challenge loopt een jaar. Het Genootschap hoopt op concrete voorstellen, onder meer voor de energietransitie, dus hoe Zeeland minder fossiele brandstoffen kan gebruiken.

Het 250-jarig jubileum is voor het Genootschap aanleiding voor de wedstrijd. Voor het project krijgt het Genootschap €450.000 van de stichting Publieke Belangen. Het jubileumfeest wordt in 2019 gevierd.

Het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschap daagt jongeren uit. Foto is afkomstig van het Genootschap.