Droogtemonitor: langdurige neerslag nodig

Het blijft onverminderd droog. De regen van de laatste dagen biedt wel wat verlichting voor de grote rivieren, maar om alle problemen te verhelpen zou het langdurig moeten regenen. Dat staat in de nieuwste droogtemonitor van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling.

Na de extreem droge zomer volgde een droog najaar. Scheepvaart op de Waal, IJssel, Nederrijn en Lek ondervinden grote hinder van de lage waterstand, doordat ze minder vracht kunnen vervoeren. Tegelijk dreigt verdere verzilting van het benedenrivierengebied, doordat zout zeewater verder het land in komt dan anders.

Verder is de grondwaterstand erg laag waardoor dijken en waterkeringen aangetast kunnen worden. Volgens de Coördinatiecommissie zijn waterschappen en Rijkswaterstaat alert en inspecteren ze de keringen.